Begrippenlijst

 • Best practice = succesverhaal uit de praktijk.
 • Brede brugklas = brugklas met leerlingen van vmbo- tot en met vwo-niveau.
 • Breed schooladvies = schooladvies bestaande uit twee onderwijsniveaus, zoals een vmbo-tl/havo-advies.
 • Centraal aanmeldbeleid = Set van afspraken tussen schoolbesturen en gemeenten met als doel de inschrijving en toelating van leerlingen op scholen te centraliseren en te reguleren aan de hand van bepaalde criteria.
 • Categorale school = school die slechts één onderwijsniveau aanbiedt.
 • Dakpan(brug)klas = (brug)klas met twee onderwijsniveaus zoals een havo/vwo-klas.
 • Gemengde school = een school met een heterogene leerlingenpopulatie qua sociaaleconomische achtergrond en cultureel-etnische achtergrond.
 • Heterogeen = verschillend, bijvoorbeeld qua cultureel-etnische achtergrond, sociaaleconomische status of onderwijsniveau.
 • Homogeen = hetzelfde, uniform qua achtergrond.
 • Kansenongelijkheid (in het onderwijs) = De ongelijke kans van leerlingen, afkomstig uit verschillende maatschappelijke lagen, op de ontwikkeling van kennis en ontplooiing van talent en het bereiken van een hoog onderwijsniveau (uit: Jaap Dronkers, Ruggengraat van ongelijkheid)
 • Onderwijscondities = alle voorwaarden voor effectief en kwalitatief goed onderwijs.
 • Onderwijssegregatie = de ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende etnische, sociale of individuele kenmerken (Inspectie van het Onderwijs, 2018)
 • Onderadvisering = een schooladvies lager dan het eindtoetsniveau.
 • Op- of doorstromen = het voortzetten van de schoolcarrière op een hoger onderwijsniveau.
 • Ouderinitiatief = een samenwerking van ouders die zich actief inzet om ouders te stimuleren om hun kinderen aan te melden bij een school, met als doel de leerlingenpopulatie op die school meer gemengd te maken.
 • Overadvisering = een schooladvies hoger dan het eindtoetsniveau.
 • Ruimtelijke segregatie = de ongelijke verdeling van mensen over de ruimte langs een bepaalde dimensie, bijvoorbeeld sociaaleconomische status.
 • Woonsegregatie = zie ruimtelijke segregatie.