Over ons

Wat is en doet het Kenniscentrum Gemengde Scholen?

Het Kenniscentrum is een netwerkorganisatie van (zelfstandige) deskundigen met een hart voor gemengde scholen. Het Kenniscentrum combineert inhoudelijke deskundigheid met maatschappelijke betrokkenheid bij het thema onderwijssegregatie, gemengde scholen en kansengelijkheid. Ons kernteam bestaat uit vijf wetenschappers en adviseurs met jarenlange ervaring in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook werken we regelmatig samen met gemeenten, ministeries, schoolbesturen, belangenorganisaties en overige partijen in ons netwerk.

Het Kenniscentrum:

1

…maakt kennis op gebied van onderwijssegregatie, gemengde scholen en kansengelijkheid toegankelijk voor ouders, scholen en schoolbesturen en gemeenten.

2

…draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.

3

…draagt bij aan het maatschappelijke en politieke debat over onderwijssegregatie en gemengde scholen.

De geschiedenis van het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen is opgericht in 2007 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede op verzoek van de vier grote steden. Het toenmalige kabinet wilde segregatie in het onderwijs tegengaan en maatschappelijke integratie bevorderen. Het Kenniscentrum verzamelde kennis uit onderzoek en praktijk, waaronder twaalf gemeentelijke pilots (in de jaren 2008-2012) en maakte deze kennis toegankelijk.
Vanaf 2017 is de aandacht voor kansengelijkheid en segregatie in het onderwijs toegenomen, zowel bij beleidsmakers als bij ouders thuis. Het Kenniscentrum beweegt mee met deze ontwikkelingen. We blijven een kennisbank en netwerkorganisatie van deskundigen. Daarnaast ondersteunen we het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gelijke Kansen Alliantie bij het vormgeven van de beleidsagenda tegen segregatie in het onderwijs. Tot slot zijn we beschikbaar als onderzoekers, adviseurs en sprekers voor ondersteuning op maat.

Onze missie

Onze visie

Wij staan voor een diverse maatschappij waarin iedereen meedoet en mee kan doen. Daarvoor is het essentieel om te leren omgaan met sociaaleconomische, sociaal-culturele en fysiek-psychische verschillen. Wij geloven in de kracht van ontmoeting en richten ons hierbij op de rol van het onderwijs, met de school als plek waar kinderen samen leren en samen (leren) leven. Daarom strijden wij voor het voorkomen en verminderen van segregatie en het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.
Wij zien kennisoverdracht als krachtig instrument bij het bestrijden van onderwijssegregatie en kansenongelijkheid. Kennis stelt gerust en creëert draagvlak voor een effectieve aanpak. Daarom blijven we continu onderzoeken, publiceren en kritisch evalueren. We verspreiden kennis over het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs onder een breed publiek van ouders, scholen en schoolbesturen, gemeenten, maatschappelijke partners en de rijksoverheid. Daarnaast werken we samen met ons netwerk en onze partners om kennis te vertalen naar maatwerk. Zo maximaliseren we impact en stimuleren we sociaal-maatschappelijke verandering. We zien onszelf als sociale ondernemers: het Kenniscentrum Gemengde Scholen is gericht op het aanpakken van een maatschappelijke kwestie en heeft geen winstoogmerk.

Ons team

coördinator, onderzoeker en adviseur

Guido Walraven

Na een jeugd in Den Haag ging Guido geschiedenis en internationale betrekkingen studeren in Groningen. Hij werkte onder meer bij de Universiteit in Leiden en Enschede, en bij bureaus voor onderzoek en advies. In de jaren ’90 was Guido één van de coördinatoren van de landelijke evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid. Vanaf 2004 is hij actief als zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van onderwijs, kansenongelijkheid en segregatie. Bij de hogeschool Inholland was Guido tot 2021 bezig met praktijkgericht onderzoek naar stedelijk burgerschap, sociale ongelijkheid en sociale innovatie.

Guido woont in Amsterdam en houdt van stedenreizen, (moderne) kunst, theater, politieke filosofie en eten met vrienden.

onderzoeker

Anton Boonen

Anton is als waarnemend lector werkzaam bij het lectoraat Participatie & Stedelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht. Vanuit Hogeschool Utrecht werkt hij samen met het Kenniscentrum Gemengde Scholen.
De samenwerking tussen professionals in de driehoek school, thuis en wijk is een essentieel element in het onderzoek dat Anton uitvoert. Interprofessioneel leren samenwerken is noodzakelijk om complexe maatschappelijke vraagstukken uit de dagelijkse praktijk te adresseren. Om dit te realiseren moeten bruggen gebouwd worden, moet ontschot worden en moeten verbindingen worden gelegd tussen de verschillende werelden om het kind heen.
onderzoeker en samenwerkingspartner

Marlijn Dingshoff

Marlijn studeerde journalistiek en heeft een aantal jaar als journalist en redacteur gewerkt. Vervolgens werkte ze bij non-gouvernementele organisaties, momenteel bij Amnesty International (programma Business and Human Rights). Daarnaast heeft zij onlangs de Master Community Development behaald aan de Hogeschool Utrecht en daar werkt ze nu twee dagen per week vanuit het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan verschillende onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld een project over interprofessionele samenwerking rond burgerschapsvorming. Vanuit de hogeschool werkt ze mee aan het onderzoek van het Kenniscentrum Gemengde Scholen naar aanmeldbeleid in Rotterdam.
onderzoeker

Lotte Korsten

Lotte Korsten heeft de bachelor Sociale Geografie en Planologie gevolgd en is afgestudeerd als Sociaal Geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. De opleiding leerde haar te kijken naar steden en mensen vanuit verschillende sociaal-ruimtelijke contexten (sociaal, cultureel, politiek en geografisch). Tijdens haar studie verdiepte zij zich in International Development Studies, Global Youth Studies en Stadsgeografie, waarbij onderwerpen als gentrificatie, migratie, segregatie, sociale ongelijkheid en intersectionaliteit haar voornamelijk interesseerden.

Lotte heeft haar bachelor afgerond met een bachelorscriptie onderzoek naar segregatie in het basisschoolonderwijs in Amsterdam, waarbij de focus lag op antroposofische basisscholen. Bij Kenniscentrum Gemengde scholen zal Lotte zich verder gaan verdiepen in kansengelijkheid, segregatie en het onderwijs.

onderzoeker en adviseur

Paco Lucassen

Paco Lucassen is als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen. Hij heeft al jaren een passie voor het bestrijden van onderwijssegregatie, strijdt voor gelijke kansen en kijkt daarbij onder andere naar de rol die ouders en scholen hier in kunnen spelen. Ouderinitiatieven zijn voor hem een mooi voorbeeld van hoe mensen in de praktijk het verschil kunnen maken.

Paco is opgeleid aan de UvA tot socioloog en filosoof. Daarnaast is hij zelfstandig innovatie- en verandermanager in het sociaal domein en momenteel werkzaam als manager welzijn bij een grote welzijnsorganisatie in het midden van het land.

onderzoeker en adviseur

Jeroen Onstenk

Dr. Jeroen Onstenk is emeritus lector Pedagogisch Didactisch Handelen in het Onderwijs, van april 2004 tot juli 2018 verbonden aan de lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland. Jeroen doet onderzoek naar pedagogisch handelen, opleiden- en werkplekleren van leraren, en competentiegericht leren in het beroepsonderwijs. Tussen 2010 en 2019 was Jeroen academic director, kerndocent en afstudeerbegeleider van de Master Leren en Innoveren aan de Hogeschool Inholland. Daarvoor was hij praktijkgericht onderzoeker bij Cinop (Den Bosch) en het Kohnstamm Instituut (Amsterdam). Zijn belangrijkste motivatie is het volgen van, maar vooral bijdragen aan onderwijsinnovatie en onderwijs dat kansen van mensen optimaliseert. Daarom doet Jeroen het liefst onderzoek met de mensen die in het onderwijs werken.

Jeroen woont in Amsterdam en heeft een dochter.

onderzoeker en adviseur

Jeroen Peters

Jeroen Peters is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en de juridische positie van kwetsbare kinderen. Hij heeft zowel bestuurskunde als rechten gestudeerd en heeft ruim 35 jaar ervaring op dit gebied.
Naast zijn werk voor het kenniscentrum werkt hij als zelfstandige voor gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden als adviseur of projectleider.
onderzoeker en samenwerkingspartner

Sharon Polak

Sharon Polak is vanuit Dander samenwerkingspartner van het Kenniscentum Gemengde Scholen. Ze is onderzoeker, trainer en adviseur op het gebied van diversiteit en inclusie. Als sociaal psycholoog startte ze in 2005 Dander. Met het Danderteam en -netwerk werkt ze aan maatschappelijke vraagstukken in onderwijs, zorg en welzijn zodat iedereen erbij kan horen, zoveel mogelijk gelijke kansen heeft, en uitgedaagd wordt om een bijdrage te leveren.
onderzoeker en samenwerkingspartner

Quintus Thies

Na een studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en een master Pedagogiek heeft Quintus zich verder gespecialiseerd tot systeemtherapeut. Daarnaast werkt Quintus als docent / onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht waar hij de minor Flow coördineert. Ook geeft hij hier les en coacht derdejaars leerteams.
Vanuit de Hogeschool Utrecht is Quintus verbonden aan het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en is vanuit die rol als onderzoeker verbonden aan het project Bruggenbouwers en Grensverleggers en het onderzoek naar het aanmeldbeleid primair onderwijs in de Gemeente Amersfoort.
onderzoeker en samenwerkingspartner

Tesora Veliscek

Tesora Veliscek is projectleider voor Stichting WIMW (Welkom In Mijn Wijk) en samenwerkingspartner van het Kenniscentum Gemengde Scholen. Stichting WIMW wil de sociale cohesie in Nederland vergroten met een uitwisselingsprogramma voor basisscholen, waarbij leerlingen elkaar en elkaars buurten leren kennen. Tesora heeft zich tijdens haar sociaalwetenschappelijke studie verdiept in de ontwikkeling van kinderen en hun rechten, in zowel nationale als internationale context. Deze kennis heeft zij de afgelopen jaren in de non-gouvernementele sector in de praktijk gebracht.