Over ons

Wat is en doet het Kenniscentrum Gemengde Scholen?

Het Kenniscentrum is een netwerkorganisatie van (zelfstandige) deskundigen met een hart voor gemengde scholen. Het Kenniscentrum combineert inhoudelijke deskundigheid met maatschappelijke betrokkenheid bij het thema onderwijssegregatie, gemengde scholen en kansengelijkheid. Ons kernteam bestaat uit vijf wetenschappers en adviseurs met jarenlange ervaring in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook werken we regelmatig samen met gemeenten, ministeries, schoolbesturen, belangenorganisaties en overige partijen in ons netwerk.

Het Kenniscentrum:

1

…maakt kennis op gebied van onderwijssegregatie, gemengde scholen en kansengelijkheid toegankelijk voor ouders, scholen en schoolbesturen en gemeenten.

2

…draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.

3

…draagt bij aan het maatschappelijke en politieke debat over onderwijssegregatie en gemengde scholen.

De geschiedenis van het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen is opgericht in 2007 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede op verzoek van de vier grote steden. Het toenmalige kabinet wilde segregatie in het onderwijs tegengaan en maatschappelijke integratie bevorderen. Het Kenniscentrum verzamelde kennis uit onderzoek en praktijk, waaronder twaalf gemeentelijke pilots (in de jaren 2008-2012) en maakte deze kennis toegankelijk.
Vanaf 2017 is de aandacht voor kansengelijkheid en segregatie in het onderwijs toegenomen, zowel bij beleidsmakers als bij ouders thuis. Het Kenniscentrum beweegt mee met deze ontwikkelingen. We blijven een kennisbank en netwerkorganisatie van deskundigen. Daarnaast ondersteunen we het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gelijke Kansen Alliantie bij het vormgeven van de beleidsagenda tegen segregatie in het onderwijs. Tot slot zijn we beschikbaar als onderzoekers, adviseurs en sprekers voor ondersteuning op maat.

Onze missie

Onze visie

Wij staan voor een diverse maatschappij waarin iedereen meedoet en mee kan doen. Daarvoor is het essentieel om te leren omgaan met sociaaleconomische, sociaal-culturele en fysiek-psychische verschillen. Wij geloven in de kracht van ontmoeting en richten ons hierbij op de rol van het onderwijs, met de school als plek waar kinderen samen leren en samen (leren) leven. Daarom strijden wij voor het voorkomen en verminderen van segregatie en het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.
Wij zien kennisoverdracht als krachtig instrument bij het bestrijden van onderwijssegregatie en kansenongelijkheid. Kennis stelt gerust en creëert draagvlak voor een effectieve aanpak. Daarom blijven we continu onderzoeken, publiceren en kritisch evalueren. We verspreiden kennis over het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs onder een breed publiek van ouders, scholen en schoolbesturen, gemeenten, maatschappelijke partners en de rijksoverheid. Daarnaast werken we samen met ons netwerk en onze partners om kennis te vertalen naar maatwerk. Zo maximaliseren we impact en stimuleren we sociaal-maatschappelijke verandering. We zien onszelf als sociale ondernemers: het Kenniscentrum Gemengde Scholen is gericht op het aanpakken van een maatschappelijke kwestie en heeft geen winstoogmerk.

Ons team