Skip to main content

Onderzoek aanmelden basisscholen Rotterdam gepubliceerd

By 18 april 2023Nieuws

De wethouder Onderwijs van Rotterdam heeft het onderzoek naar de gemeenteraad gestuurd dat het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft gedaan naar de toelating op basisscholen in Rotterdam.

Een doel van het onderzoek is om na te gaan of alle ouders dezelfde kansen hebben om hun kind op de school van hun voorkeur geplaatst te krijgen, met andere woorden of er een gelijk speelveld is voor ouders. Het onderzoek gaat daarom over zowel het beleid als de praktijk van het aanmelden en toelaten. Voor de praktijk zijn interviews gehouden met directeuren en ouders van 19 geselecteerde scholen. Voor het beleid zijn de websites van alle (167) basisscholen bekeken en documenten van de besturen van de 19 geselecteerde scholen.

In de praktijk blijkt er onvoldoende sprake van een gelijk speelveld: 6 van de 19 geselecteerde scholen laten kinderen toe vóór de wettelijke leeftijd van 3 jaar of zetten kinderen onder de 3 jaar op een wachtlijst die automatisch tot toelating leidt. Op die manier worden ouders die hun kind voor de wettelijke leeftijd aanmelden bevoordeeld.

Ook als je kijkt naar de websites van alle scholen is er geen sprake van een gelijk speelveld: 15% van de websites bevat alle relevante informatie over aanmelden en toelaten, 75% noemt bijvoorbeeld geen (juiste) leeftijd. Voor een gelijk speelveld is goed vindbare, heldere en volledige informatie nodig over het proces van aanmelden, toelaten, inschrijven en plaatsen.

Het onderzoek sluit af met aanbevelingen. In de begeleidende brief van de wethouder aan de gemeenteraad staat, dat de gemeente over de aanbevelingen heeft overlegd met de besturen van de 19 geselecteerde scholen (en dat later met alle schoolbesturen wil doen). Zij willen samen optrekken om een gelijk speelveld voor ouders te verbeteren, bijvoorbeeld door eenzelfde basistekst over aanmelden op alle websites te zetten en de brief van de gemeente aan ouders te verbeteren. Daarnaast willen ze de deskundigheid van professionals over aanmelden vergroten en de ontwikkelingen monitoren en evalueren (ook ten aanzien van segregatie). Zij zien momenteel ‘onvoldoende aanknopingspunten in het onderzoek’ voor een gezamenlijk aanmeldbeleid.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.