Laatste nieuws

17 april 2024 in Artikel, Nieuws

Voorkomen segregatie onderbelicht in LEA-overleg

Vandaag verscheen de jaarlijkse Staat van het Onderwijs van de Inspectie. Daarin staat een kort stukje over segregatie, met als conclusie dat het voorkomen daarvan is nog steeds onderbelicht in…
Read More
16 april 2024 in Artikel, Nieuws

Themamaand over segregatie in het onderwijs

De Gelijke Kansen Alliantie start vandaag met een themamaand over onderwijssegregatie. Die segregatie heeft negatieve effecten op kansengelijkheid, zoals wordt toegelicht in een interview met iemand van het Kenniscentrum Gemengde…
Read More
5 april 2024 in Artikel, Nieuws

Arm en rijk hebben steeds meer eenzijdige leefwerelden

Zowel de armste als de rijkste inwoners van Nederland ontmoeten in hun buurt, op het schoolplein, bij familie en op hun werk vooral mensen die net als zij weinig of…
Read More
27 maart 2024 in Artikel, Nieuws

Helpt nieuw toezichtkader inspectie bij het tegengaan van segregatie?

Veel gemeenten en schoolbesturen voldoen niet aan hun wettelijke taak om concrete afspraken te maken om onderwijssegregatie tegen te gaan. Daarom heeft de minister een nieuw toezichtkader voor de inspectie…
Read More
20 maart 2024 in Artikel, Nieuws

Meer ‘marktwerking’ in het onderwijs leidt tot meer segregatie en ongelijkheid

Veel onderzoek lijkt aan te tonen dat wanneer er meer 'vrije markt' is, dus wanneer vrije keuze voor ouders gecombineerd wordt met meer autonomie voor scholen op het vlak van…
Read More
12 maart 2024 in Artikel, Nieuws

Brede scholengemeenschappen helpen tegen segregatie

Het voortgezet onderwijs is ingedeeld naar niveaus en alleen al daardoor is er sprake van segregatie: leerlingen van verschillende niveaus komen elkaar weinig tegen. Brede scholengemeenschappen kunnen helpen daar iets…
Read More
6 maart 2024 in Artikel, Nieuws

Ons gesegregeerde onderwijs draagt al decennialang bij aan de kloof

We zitten te veel in onze eigen bubbel en we weten het. Bijvoorbeeld de bubbel van conservatieven en progressieven, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen. Er is ook een kloof…
Read More
23 februari 2024 in Artikel, Nieuws

Mensen met Nederlandse ouders en hoog inkomen leven het meest in hun eigen bubbel

Mensen met een Nederlandse herkomst hebben in verhouding weinig mensen met een andere herkomst in hun netwerk van buren, collega's, familie, huisgenoten en klasgenoten. Zij leven dus meer gesegregeerd dan…
Read More
21 februari 2024 in Artikel, Nieuws

Met welke bril op kijken we naar kansengelijkheid?

Het is belangrijk om met elkaar scherp te stellen vanuit welke bril we kijken naar kansengelijkheid: de bril van gelijkheid, billijkheid en/of rechtvaardigheid? Door de bril of brillen die je…
Read More
15 februari 2024 in Artikel, Nieuws

Klasse in het onderwijs

Onderwijs heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aanpakken van sociale ongelijkheid en moet die rol ook blijven spelen. Tegelijkertijd draagt onderwijs recent weer in toenemende mate bij aan ongelijke…
Read More
7 februari 2024 in Artikel, Nieuws

Naar een samenhangende stedelijke aanpak van segregatie in het basisonderwijs

Wat kunnen schoolbesturen en gemeenten samen met anderen doen om tot een werkzame aanpak van segregatie in het basisonderwijs te komen? Daarvoor geeft Guido Walraven van het Kenniscentrum Gemengde Scholen…
Read More
31 januari 2024 in Artikel, Nieuws

Over erbij horen en fair schooladvies

Hoe is het om te horen dat je er niet bij hoort, of om een lager schooladvies te krijgen dan de Cito-eindtoets aangeeft? Daarover schrijft Cylus Kawesi, die actief was…
Read More
24 januari 2024 in Artikel, Nieuws

Onderwijsongelijkheid op lokale en nationale schaal

Versterkt ons onderwijsstelsel bestaande sociale ongelijkheden en segregatie, of kan het die ook doorbreken? Om die vraag te beantwoorden is het goed oog te hebben voor het samenspel van het…
Read More
17 januari 2024 in Artikel, Nieuws

Het belang van ontmoetingen: hbo/wo opgeleide ouders aan zet?

Het idee dat school een plek is waar je kinderen kunt ontmoeten die anders zijn dan jijzelf, lijkt in Amsterdam steeds minder voor te komen. De bubbels waarin wij leven,…
Read More
16 januari 2024 in Artikel, Nieuws

Themanummer Engelstalig tijdschrift

Het gerenommeerde tijdschrift Educational Review publiceerde zojuist een themanummer over ongelijkheid en segregatie in het onderwijs. De elf opgenomen artikelen bieden een overzicht van de stand van het internationale onderzoek…
Read More
10 januari 2024 in Artikel, Nieuws

Hoe werk je goed in groepjes in een diverse klas?

Werken in groepjes is een belangrijke en effectieve manier om te leren samenwerken en elkaar beter te leren kennen. Dat gaat niet vanzelf goed maar vergt zorgvuldige organisatie, vooral in…
Read More
8 januari 2024 in Artikel, Nieuws

Tien relevante publicaties uit 2023

Over het bevorderen van gemengde scholen en het tegengaan van onderwijssegregatie verschijnen regelmatig interessante publicaties. Tien relevante publicaties uit 2023 hebben we voor de lezers op een rij gezet. Tien…
Read More
20 december 2023 in Artikel, Nieuws

Hoe doorbreek je de zeven hokjes in het voortgezet onderwijs?

Huub Nelis was onder meer drie jaar rector van scholengemeenschap De Meergronden in Almere. Daar doorbreken ze regelmatig de zeven onderwijsniveaus of hokjes, zodat leerlingen elkaar ontmoeten en samenwerken. Worden…
Read More
13 december 2023 in Artikel, Nieuws

Wordt onderwijssegregatie opgelost door collectieve actie?

Michael Merry doet al jaren onderzoek naar segregatie. Volgens hem heeft het geen zin om mantra’s te herhalen zoals ‘wij willen scholen gemengder maken’ wanneer je niet tegelijkertijd het schoolsysteem…
Read More
6 december 2023 in Artikel, Nieuws

Help, mijn kind gaat naar school

Blogs en columns nummer 10 Paulina Dikker deelt haar ervaringen met het zoeken van een school voor haar kind. Paulina Dikker Help, mijn kind gaat naar school Paulina Dikker  De euforie…
Read More
5 december 2023 in Artikel, Nieuws

Onderwijsraad: segregatie in het onderwijs urgent probleem

Binnen een week na de verkiezingen stuurde de Onderwijsraad een brief 'aan een nieuw kabinet'. Daarin adviseert de raad om te zorgen voor 'een lange-termijn aanpak voor het onderwijs' met…
Read More
29 november 2023 in Artikel, Nieuws

Hoe kunnen we de sterke segregatie in ons onderwijs tegengaan?

Blogs en columns nummer 9 Inge de Wolf geeft aan wat op basis van onderzoek gedaan kan worden tegen segregatie door besturen en scholen, gemeenten en ook ouders. Inge de…
Read More
23 november 2023 in Artikel, Nieuws

“Hallo witte scholen”

Onlangs verscheen een boek van Anousha Nzume over ongelijkheid in het onderwijs en over institutioneel racisme dat niemand wil maar dat er wel is. Zij gaat onder meer in op…
Read More
22 november 2023 in Artikel, Nieuws

Verbonden klaslokalen: van wij-versus-zij naar samen

Blogs en columns nummer 8 Sharon Polak organiseert al jaren ontmoetingen tussen leerlingen van twee basisscholen in heel verschillende wijken. Zo wordt een zaadje van tolerantie geplant en ontdekken leerlingen…
Read More
15 november 2023 in Artikel, Nieuws

Het dubbele gezicht van onderwijs en het perspectief van brede scholengemeenschappen

Blogs en columns nummer 7 Henk Hagoort van de VO-raad bepleit brede scholengemeenschappen met een gemeenschappelijke onderbouw locatie. Henk Hagoort Het dubbele gezicht van onderwijs en het perspectief van brede…
Read More
9 november 2023 in Artikel, Nieuws

Europa strijdt tegen segregatie in het onderwijs

Onlangs werd in Brussel een bijeenkomst gehouden over het tegengaan van segregatie als bijdrage aan succes op school. Doel ervan was de discussie stimuleren over stappen die lidstaten kunnen zetten…
Read More
8 november 2023 in Artikel, Nieuws

Kunnen omgaan met verschil: een subtiele vorm van kansengelijkheid

Blogs en columns nummer 6 Onderzoeker Ismintha Waldring richt de aandacht op sociale verhoudingen en ontmoetingen tussen leerlingen. Ismintha Waldring Kunnen omgaan met verschil: een subtiele vorm van kansengelijkheid Ismintha…
Read More
1 november 2023 in Artikel, Nieuws

Inclusie, een ander woord voor illusie? Of zijn er toch mogelijkheden?

Blogs en columns nummer 5 Schoolbestuurder Yvonne Hof bekijkt gemengde scholen vanuit het perspectief van inclusiever onderwijs. Yvonne Hof Inclusie, een ander woord voor illusie? Of zijn er toch mogelijkheden?…
Read More
31 oktober 2023 in Artikel, Nieuws

Hoe kun je zorgen dat je school een afspiegeling vormt van een gemengde buurt?

Het antwoord op die vraag van de Nieuw Park Rozenburgschool in Rotterdam luidt: door het hanteren van gescheiden instroomlijsten. Twintig jaar geleden (!) begon de basisschool te werken aan afspiegeling…
Read More
30 oktober 2023 in Artikel, Nieuws

Europese bijeenkomst over onderwijssegregatie

De Permanente Vertegenwoordiging van Spanje bij de Europese Unie organiseert op 7 november 2023 een bijeenkomst over het tegengaan van segregatie als bijdrage aan succes op school. De bijeenkomst is…
Read More
25 oktober 2023 in Artikel, Nieuws

Opstijgen als een vlieger

Blogs en columns nummer 4. Nicole van Beemen blikt terug op haar schoolloopbaan en gaat in op haar werk als beleidsambtenaar. Nicole van Beemen Opstijgen als een vlieger. Nicole van…
Read More
18 oktober 2023 in Artikel, Nieuws

Oplossingen van buiten het onderwijs nodig

Blogs en columns nummer 3. Melanie Ehren kijkt als onderzoeker naar onderwijssegregatie vanuit een breed perspectief. Melanie Ehren Voor gemengde scholen zijn oplossingen buiten het onderwijs nodig. Melanie Ehren Segregatie…
Read More
11 oktober 2023 in Artikel, Nieuws

De kracht van diversiteit op school

Blogs en columns nummer 2. Maryse Knook reflecteert op ervaringen op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Maryse Knook De Kracht van “Well Rounded” Groei Maryse Knook Het stapeltje petities - in…
Read More
4 oktober 2023 in Artikel, Nieuws

Ouders op zoek naar thuisgevoel

Blogs en columns nummer 1. Ralph Aarnout kijkt terug op ervaringen met een ouderinitiatief in Rotterdam. Ralph Aarnout Ouderinitiatief in Rotterdam: op zoek naar thuisgevoel Ralph Aarnout Dat mijn vrouw…
Read More
1 oktober 2023 in Artikel, Nieuws

Start reeks eenmalige blogs/columns

De Nederlandse samenleving is heel divers en wordt nog diverser. Daarom wordt het leren omgaan met verschillen ook steeds belangrijker. We moeten het immers samen doen. Dat geldt niet alleen…
Read More
15 september 2023 in Artikel, Nieuws

De kracht van gemengde scholen

Zojuist verscheen het boek 'Vijftien lessen die kleurrijke basisscholen ons leren' van Cordula Rooijendijk, directeur van een basisschool in Amsterdam. Een goed leesbaar boek dat uitdaagt tot nadenken over goed…
Read More
6 september 2023 in Artikel, Nieuws

Onderwijskansen, segregatie en de rechten van het kind

De Rechten van het Kind vormen een belangrijke juridische invalshoek voor het realiseren van gelijke onderwijskansen en het bestrijden van segregatie. Een recente bijdrage aan de discussie daarover komt van…
Read More
22 augustus 2023 in Artikel, Nieuws

De kunst van het samenleven leren op gemengde scholen

Deze zomer verscheen een belangrijk boek over samenleven in gemengde buurten en steden, waarin ook de rol van gemengde scholen prominent naar voren komt: De nieuwe minderheid. Over mensen zonder…
Read More
19 juni 2023 in Artikel, Nieuws

Rapport onderzoek naar aanmelden voor basisscholen in Amersfoort openbaar

Mede naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad is er een onderzoek verricht naar beleid en praktijk van aanmelden op basisscholen in Amersfoort. Het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft bij…
Read More
1 juni 2023 in Artikel, Nieuws

Kenniscentrum Gemengde Scholen zoekt een coördinator

Het Kenniscentrum Gemengde Scholen bestaat uit een netwerk van betrokken deskundigen. Als er een opdracht is binnengehaald, dan wordt een projectteam gevormd dat professioneel en enthousiast aan de slag gaat.…
Read More
23 mei 2023 in Artikel, Nieuws

Checklist voor transparant en eerlijk aanmeldbeleid basisscholen

Besturen en hun basisscholen hebben soms moeite met het ontwikkelen en uitvoeren van transparant en eerlijk aanmeldbeleid. Dat bleek onder meer bij onderzoek van het Kenniscentrum Gemengde Scholen in Utrecht,…
Read More
22 mei 2023 in Artikel, Nieuws

Infographic onderzoek toelating basisonderwijs Rotterdam

Onlangs is het onderzoek 'Gelijke kansen op toegang tot onderwijs' openbaar gemaakt, toen de wethouder van Rotterdam het aan de gemeenteraad stuurde. De belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn nu…
Read More
18 april 2023 in Nieuws

Onderzoek aanmelden basisscholen Rotterdam gepubliceerd

De wethouder Onderwijs van Rotterdam heeft het onderzoek naar de gemeenteraad gestuurd dat het Kenniscentrum Gemengde Scholen heeft gedaan naar de toelating op basisscholen in Rotterdam. Een doel van het…
Read More
12 april 2023 in Artikel, Nieuws

Voorstel voor gemengde scholen in België

België kent een geschiedenis van maatregelen die gemengde scholen willen bevorderen, maar die hebben niet op grotere schaal geleid tot de gewenste 'sociale mix'. Daarom is nu vanuit het onderwijsveld…
Read More
4 april 2023 in Documenten van andere organisaties, Kennisbank, Artikel, Nieuws

Beleidsbrief voortgang uitvoering beleidsagenda verschenen

In december 2020 verscheen de Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs. Op 3 april 2023 stuurde de minister een brief naar de Kamer waarin de voortgang van de uitvoering…
Read More
30 maart 2023 in Nieuws

Leren omgaan met verschillen

Scholen hebben als taak leerlingen voor te bereiden op deelname aan de pluriforme samenleving. Dat gaat optimaal op gemengde scholen, want in een diverse omgeving kun je goed leren omgaan…
Read More
12 maart 2023 in Nieuws

Brief over kansengelijkheid

Op 10 maart 2023 heeft de minister een brief over kansengelijkheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij vindt dat onderwijs voor alle kinderen van goede kwaliteit moet zijn en dat…
Read More
26 januari 2023 in Nieuws

Hoe werkt aanmelden op scholen met behulp van de ‘Scholenring’? Een interview met Hetty Lieftink.

In een aantal gemeenten waar schoolbesturen met steun van de lokale overheid een stedelijktoelatingsbeleid organiseren wordt gewerkt met het systeem van de scholenring. Wat houdt datsysteem precies in en wat…
Read More
13 januari 2023 in Artikel, Nieuws

Wat vindt de VO-raad van gemengde scholen? Een interview met Ankie Hermans

De VO-raad heeft eind vorig jaar een ‘agenda van en voor de sector’ gepresenteerd. Daarin staan thema’s waar de sector de komende jaren aan de slag gaat, zoals gelijke kansen…
Read More
6 januari 2023 in Nieuws

Inspectie onderzoekt bestrijden onderwijsachterstanden en voorkomen segregatie

Gemeenten en schoolbesturen hebben in het kader van de Lokale Educatieve Agenda een taak bij het bestrijden van onderwijsachterstanden, het voorkomen segregatie, het bevorderen van integratie en afstemming over inschrijvings-…
Read More
21 december 2022 in Nieuws

Start onderzoek toelatingsbeleid basisonderwijs Amersfoort

De gemeenteraad van Amersfoort heeft in maart 2022 een motie aangenomen over eerlijk en transparant aanmeldbeleid voor basisscholen, waarin een onderzoek werd bepleit. In januari 2023 gaat dat onderzoek van…
Read More
11 december 2022 in Nieuws

Tien relevante publicaties uit 2022

Over het tegengaan van onderwijssegregatie en het bevorderen van gemengde scholen verschijnen regelmatig interessante publicaties. In bijgaand A4 zetten we tien relevante publicaties uit 2022 op een rij (verwijzend naar…
Read More
7 december 2022 in Artikel, Nieuws

Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen: meer risico voor segregatie?

De eerste inschrijvingsronde onder de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is achter de rug en de beoordelingen zijn bekend. Mede door een WOO-verzoek is er ook meer inzicht in…
Read More
24 november 2022 in Nieuws

Eerste jaar stedelijk aanmeldbeleid in Utrecht is een succes

Het stedelijke aanmeldbeleid voor basisscholen in de gemeente Utrecht is succesvol verlopen. Dit jaar meldden ouders zich voor het eerst aan bij de gemeente als centrale plek en is er…
Read More
21 november 2022 in Nieuws

Directeur basisschool St Jan kijkt terug op 20 jaar ouderinitiatief

Een vaak genoemd geslaagd ouderinitiatief vond plaats op de St Jan school in Amsterdam. Jan Bakker neemt binnenkort na 37 jaar afscheid als directeur van die school en hij kijkt…
Read More
7 november 2022 in Artikel, Nieuws

Segregatie in Amsterdamse voortgezet onderwijs neemt toe

Onlangs verscheen 'De Staat van het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs 2022'. Daaruit blijkt dat de segregatie groter wordt door toename van het aantal leerlingen met hbo/wo-opgeleide ouders en vwo-adviezen. De concentratie…
Read More
2 november 2022 in Artikel, Nieuws

Engelstalig artikel over segregatie in basisonderwijs Nederland

Willem Boterman (Universiteit van Amsterdam) en Guido Walraven (Kenniscentrum Gemengde Scholen) schreven een artikel voor het tijdschrift Educational Review. Daarin pleiten ze onder meer voor meer aandacht voor het systeemniveau…
Read More
7 september 2022 in Artikel, Nieuws

Wat vindt de PO-Raad over gemengde scholen? Een interview met Sarah Abbou

De PO-Raad heeft onlangs een nieuwe Strategische Agenda aangenomen. Kansengelijkheid en het omarmen van diversiteit staan daarin centraal en de school wordt omschreven als ‘een inclusieve samenleving in het klein’.…
Read More
5 september 2022 in Artikel, Nieuws

Het registreren van belangstelling voor een basisschool

Vanuit Amersfoort werd ons de volgende vraag gesteld: Als ouders vóór de  derde verjaardag van hun kind hebben aangegeven dat ze belangstelling hebben voor een school, mag de school dan…
Read More
14 juli 2022 in Nieuws

Vooraankondiging: Inspiratiebijeenkomst over onderwijssegregatie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert in samenwerking met bondgenoten uit het veld een inspiratiebijeenkomst over onderwijssegregatie. De bijeenkomst is op 11 oktober 2022 in Den Haag. Na…
Read More
31 mei 2022 in Artikel, Nieuws

Discussiebijeenkomst over segregatie in het onderwijs en de AVG

17 juni 2022, 10.00 – 11.30 uur, via Teams Segregatie in het onderwijs neemt toe: leerlingen zitten steeds vaker in ‘bubbels van gelijkgestemden’ en ontmoeten daarom steeds minder leerlingen met…
Read More
27 mei 2022 in Artikel, Nieuws

Ouders willen wel een brede brugklas

Onlangs verscheen 'De Staat van de Ouder 2022', een publicatie van Ouders & Onderwijs, waarin dit jaar verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de overgang van basis- naar voortgezet…
Read More
1 mei 2022 in Nieuws

De Staat van de Ouder 2022

Iedere twee jaar doet Ouders & Onderwijs een representatief onderzoek onder ouders naar een actueel thema. In de Staat van de Ouder 2022 staat de overstap van bassischool naar middelbare…
Read More
23 april 2022 in Artikel, Nieuws

De Volkskrant over onderwijssegregatie

In de Volkskrant verscheen vandaag een groot achtergrondstuk over waarom segregatie in het basisonderwijs zo hardnekkig is. Het lijkt alsof niemand segregatie wil, maar toch lukt het niet om scholen…
Read More
13 april 2022 in Artikel, Nieuws

De Staat van het Onderwijs over segregatie

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag het Rapport De Staat van het Onderwijs 2022. In de rapporten van de afgelopen jaren stond vaak veel over segregatie in het onderwijs,…
Read More
17 maart 2022 in Artikel, Nieuws

Brief over toelatingsbeleid en toegankelijkheid scholen

Vandaag heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap een brief gestuurd naar alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Onderzoek had in 2020 laten zien, dat de communicatie…
Read More
17 maart 2022 in Artikel, Nieuws

Ministerie wijst scholen op Kenniscentrum

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt zich zorgen om de toenemende segregatie in het onderwijs. Gemengde scholen kunnen bijdragen aan kansengelijkheid en sociale cohesie, omdat kinderen met verschillende…
Read More
11 maart 2022 in Artikel, Nieuws

Een diverse klas is goed voor iedereen

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt, dat de aanwezigheid van migranten in een klas een positief effect heeft op de academische resultaten van leerlingen die geboren zijn in de Verenigde Staten.…
Read More
10 maart 2022 in Artikel, Nieuws

Amersfoort wil aanmeldbeleid onderzoeken

De gemeenteraad van Amersfoort heeft onlangs een motie aangenomen over eerlijk en transparant aanmeldbeleid voor basisscholen. Daarin wordt geconstateerd dat het huidige beleid van scholen niet altijd transparant is voor…
Read More
14 december 2021 in Artikel, Nieuws

Vernieuwde tips voor gemeenten die onderwijssegregatie willen aanpakken

Het voeren van gemeentelijk beleid tegen onderwijssegregatie kan uitdagend zijn. Het overleg over de Lokale Educatieve Agenda van gemeente en schoolbesturen biedt daarvoor goede kansen. Het Kenniscentrum geeft in bijgaande…
Read More
7 december 2021 in Artikel, Nieuws

Nieuwe brochure over doorstroom in het voortgezet en beroepsonderwijs

In het Nederlandse voortgezet onderwijs is sprake van kansenongelijkheid en segregatie. Dat is niet alleen zorgelijk met het oog op de ontplooiing van de leerling, maar ook omdat onderbenutting van…
Read More
1 december 2021 in Artikel, Nieuws

Nieuwe brochure over mogelijkheden voor ontmoetingen

Segregatie in het onderwijs neemt toe en leerlingen leven steeds vaker in ‘bubbels van gelijkgestemden’. Sommige scholen proberen die bubbels af en toe te doorbreken door het organiseren van ontmoetingen,…
Read More
29 november 2021 in Artikel, Nieuws

Monitor segregatie in primair en voortgezet onderwijs Amsterdam is verschenen

De gemeente Amsterdam wil dat leerlingen met al hun diverse achtergronden samen naar school gaan en elkaar ontmoeten. Daarbij is het van belang om de mate van segregatie in kaart…
Read More
26 november 2021 in Artikel, Nieuws

Nieuwe brochure over aannamebeleid

Kansenongelijkheid en segregatie in het onderwijs nemen de laatste jaren toe in Nederland, zo laat onderzoek van de onderwijsinspectie zien. De inspectie is daar bezorgd over, onder meer omdat daardoor…
Read More
25 november 2021 in Artikel, Nieuws

Inspelen op een gemengde leerling-populatie

Het meer gemengd maken van scholen is een eerste stap in een langer proces. Dat proces is erop gericht om leerlingen met verschillende achtergronden samen te laten leren en spelen.…
Read More
23 november 2021 in Artikel, Nieuws

Brochure brede brugklas verschenen

Het Nederlands onderwijssysteem is na het basisonderwijs zoals bekend zeer gelaagd en selectief. Dat heeft negatieve gevolgen voor kansengelijkheid en bevordert de segregatie. Zo ontstaan steeds meer ‘bubbels van gelijkgestemden’…
Read More
22 november 2021 in Artikel, Nieuws

Nieuwe handreikingen over ouderinitiatieven

Wanneer je iets wilt doen tegen onderwijssegregatie op één school, dan is een ouderinitiatief te overwegen. Daarbij zie je meestal dat een groepje hoger opgeleide ouders in een gemengde buurt…
Read More
15 november 2021 in Artikel, Nieuws

Centraal aanmeldbeleid in Nijmegen wordt voortgezet

Schoolbesturen en gemeente voeren in Nijmegen sinds 2008 een centraal aanmeldbeleid, als onderdeel van beleid dat mede is gericht op meer gemengde scholen en gelijkwaardige kansen. Deze zomer is het…
Read More
15 november 2021 in Artikel, Nieuws

Overzicht van mogelijke maatregelen voor gelijke toegang tot scholen

Wanneer er voor een school meer belangstelling is dan er plaatsen zijn, wat kun je dan doen om gelijke toegang te organiseren? Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dat voor het…
Read More
13 juni 2021 in Artikel, Nieuws

Gemeente Utrecht houdt raadsinformatieavond over aannamebeleid op basisscholen

Naar aanleiding van het onderzoek naar het aannamebeleid van basisscholen in Utrecht, van het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen, heeft de gemeenteraad een raadsinformatieavond gehouden. Daarbij waren onder meer de onderzoekers,…
Read More
15 april 2021 in Documenten van andere organisaties, Nieuws

Advies Onderwijsraad: Later selecteren, beter differentiëren

De Onderwijsraad adviseert in haar laatste rapport om het moment van selectie naar schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit te stellen tot na een brede brugklasperiode. Lees hier het rapport.
Read More
15 januari 2021 in Artikel, Nieuws

Utrecht wil einde maken aan veel te vroege inschrijving voor basisschool door middel van centrale inschrijving

Naar aanleiding van de uitkomsten van ons onderzoek, in 2020 naar het aannamebeleid op basisscholen in Utrecht, komt er een centraal inschrijfsysteem voor alle basisscholen in Utrecht waar ouders kinderen…
Read More
7 september 2020 in Artikel, Nieuws

Amsterdam trekt subsidie in voor scholen met hoge ouderbijdrage

Basisscholen die van ouders een vrijwillige bijdrage vragen die hoger is dan 225 euro, krijgen geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. Wethouder Moorman hoopt zo de sterke segregatie en…
Read More
14 juli 2020 in Artikel, Nieuws

Scholen in Utrecht moeten stoppen met basisschoolinschrijvingen van kinderen onder de drie

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor het aanmeldbeleid van de Utrechtse basisscholen. Wethouder Onderwijs Anke Klein roept met klem alle schoolbesturen op om de wachtlijsten na vooraanmelding…
Read More
12 juni 2020 in Artikel, Nieuws

Nieuwe publicatie: Aanmeldprocedure basisscholen in Sociale Vraagstukken

Nieuw artikel van Het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen gepubliceerd in Sociale Vraagstukken. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben onevenredig veel kans op goed basisonderwijs. De coronacrisis maakt dat extra duidelijk. Afschaffing…
Read More
11 juni 2020 in Artikel, Nieuws

Veel opschudding over conclusies uit onderzoek van naar aannamebeleid op basisscholen in Utrecht

De conclusie uit het onderzoek van het Kenniscentrum Gemengde scholen dat veel basisscholen in de gemeente Utrecht de wet overtreden bij het aanmeld beleid dat zij hanteren heeft veel opschudding…
Read More
8 juni 2020 in Artikel, Nieuws

Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs

Voor de gemeente Utrecht hebben wij onderzocht hoe het beleid en de praktijk van aanmelden en toelaten op basisscholen in Utrecht er uit ziet. Hierbij hebben we gekeken of er…
Read More
1 maart 2020 in Artikel, Nieuws

Nieuwe publicatie over toelatingsbeleid en kansengelijkheid in De Nieuwe Meso

Kansenongelijkheid en sociaaleconomische en -culturele segregatie hebben gevolgen voor zowel individuen als voor de hele samenleving. Talenten van kinderen en jongeren komen niet volledig tot bloei en sociale cohesie vermindert:…
Read More