Skip to main content

Utrechtse onderwijsagenda openbaar

By 27 april 2024Artikel, Nieuws

Deze week is de Utrechtse Onderwijs Agenda 2024-2027 openbaar gemaakt. Het werkveld en de gemeente willen samen drie uitdagingen aanpakken die spelen in het onderwijs en de stad: kansengelijkheid, voldoende professionals en inclusie.

In de inleiding wordt geciteerd over welke onderwerpen de partners jaarlijks overleg moeten voeren van de wet, waaronder het voorkomen van segregatie. Dat onderwerp wordt weliswaar een paar keer kort genoemd in de Agenda, maar er wordt niet of nauwelijks concrete uitwerking aan gegeven.

Eind maart heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het College wordt opgedragen “de ambitie om te komen tot meer gemengde scholen expliciet en structureel terug te laten komen in het Utrechtse onderwijsbeleid”. Die motie kwam blijkbaar te laat om de genoemde ambitie toe te voegen aan de 33 ambities die nu in de Agenda worden geformuleerd.

In de motie wordt ook lokale kennisdeling over het tegengaan van segregatie bepleit. Daarbij kan worden aangesloten op een door de raad georganiseerde informatiebijeenkomst met experts en scholen (eind januari 2024), waarin tal van concrete mogelijke maatregelen en voorbeelden zijn genoemd. Het gezamenlijke aanmeldbeleid voor het basisonderwijs dat schoolbesturen en gemeente hebben opgezet werd daar een goede eerste stap genoemd; hopelijk kunnen deze organisaties ook al in de periode 2024-2027 overeenstemming bereiken over concrete vervolgstappen om segregatie tegen te gaan en gemengde scholen te bevorderen.

De Agenda staat hier: https://lnkd.in/eFfCNGFm

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.