Skip to main content

Onderwijsraad: segregatie in het onderwijs urgent probleem

By 5 december 2023Artikel, Nieuws

Binnen een week na de verkiezingen stuurde de Onderwijsraad een brief ‘aan een nieuw kabinet’. Daarin adviseert de raad om te zorgen voor ‘een lange-termijn aanpak voor het onderwijs’ met samenhangende ambities die over kabinetten heen reiken. Die ambities zijn hard nodig om ‘een doorbraak te forceren in de oplossing van de grote vraagstukken in het onderwijs’. De drie meest prangende en urgente problemen zijn volgens de raad:

  • de aanhoudende en ongelijk verdeelde lerarentekorten,
  • de dalende onderwijsprestaties in taal en rekenen/wiskunde, en
  • de kansenongelijkheid en sociale segregatie in het onderwijs.

Dat derde probleem wordt in de brief als volgt toegelicht:

“Ons onderwijsstelsel draagt bij aan kansenongelijkheid: of leerlingen en studenten goed onderwijs kunnen volgen dat bij hen past, hangt mede af van het onderwijs dat hun ouders hebben genoten en van hun portemonnee. Ook is het onderwijs sociaal gesegregeerd. Kinderen en jongeren met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar steeds minder op school of opleiding. Om deze problemen het hoofd te bieden, zijn ook maatregelen nodig die ingrijpen op stelselniveau.”

Om deze hardnekkige problemen aan te pakken is volgens de raad voldoende capaciteit in menskracht, middelen en kennis nodig. Als Kenniscentrum Gemengde Scholen ondersteunen we het advies van de Onderwijsraad van harte.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.