Skip to main content

Nieuwe brochure over doorstroom in het voortgezet en beroepsonderwijs

By 7 december 2021Artikel, Nieuws

In het Nederlandse voortgezet onderwijs is sprake van kansenongelijkheid en segregatie. Dat is niet alleen zorgelijk met het oog op de ontplooiing van de leerling, maar ook omdat onderbenutting van talent in maatschappelijk opzicht onwenselijk is. Een belangrijk moment daarbij is de vroege selectie voor algemeen of beroepsgericht onderwijs. Betere mogelijkheden voor doorstroom in het beroepsgericht onderwijs en prikkels voor scholen om die mogelijkheden effectief in te zetten vergroot de kansengelijkheid. Door meerdere wegen naar opleidingen van ‘hoger’ niveau te bieden wordt ook de segregatie verminderd, doordat deze opleidingen en scholen meer gemengd worden.

Deze brochure heeft als doel om te wijzen op mogelijkheden om de  leerloopbaan in het beroepsonderwijs te verbeteren. We bespreken vier belangrijke momenten en processen: de schoolloopbaan in het vmbo, doorstroom van vmbo naar het mbo en hbo, doorstoom binnen het mbo, en doorstroom van mbo en havo naar hbo.

We stellen steeds de vraag hoe de leerling perspectief en ondersteuning kan worden geboden in zijn/haar leerloopbaan. Mede met het oog op kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie. Daarnaast beschrijven we hoe dit perspectief ruimer kan worden opgevat dan de dominante focus op doorstroom naar ‘hoger’ (theoretisch en academisch) onderwijs.   

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.