Skip to main content

Gezamenlijk aanmeldbeleid in Amersfoort

Vorig jaar deed het Kenniscentrum onderzoek naar aanmeldbeleid voor basisscholen in Amersfoort. De conclusie was, dat er niet altijd sprake was van eerlijk en transparant beleid en dat er in de praktijk geen gelijk speelveld was voor ouders. De aanbevelingen uit het rapport zijn het afgelopen jaar heel serieus opgepakt door de schoolbesturen en de gemeente.

Het resultaat van die inspanningen is dat er vanaf schooljaar 2024-2025 een gezamenlijk aanmeldbeleid komt, waardoor een gelijk speelveld ontstaat. De spelregels zijn eerlijk en transparant, op de naleving ervan wordt toegezien, en langs verschillende wegen worden ouders geïnformeerd. Monitoring en jaarlijkse evaluatie bieden de mogelijkheid om het beleid bij te stellen en uit te breiden.

Gisteravond hebben de schoolbesturen het gezamenlijke beleid toegelicht in de commissie van de gemeenteraad die over onderwijs gaat. Het proces dat de besturen gezamenlijk hebben doorlopen het afgelopen jaar geeft hen vertrouwen voor de toekomst. Veel politieke partijen hadden waardering voor de stappen die zijn gezet, daarnaast waren er ook nog informatieve en kritische vragen.

De wethouder heeft eerder in een brief de raad geïnformeerd over de stand van zaken. In de brief wordt heel duidelijk per aanbeveling uit het onderzoek aangegeven wat er is gebeurd en wat de plannen zijn. Dat alles kan inspiratie bieden voor andere gemeenten.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.