Skip to main content

Brochure brede brugklas verschenen

By 23 november 2021Artikel, Nieuws

Het Nederlands onderwijssysteem is na het basisonderwijs zoals bekend zeer gelaagd en selectief. Dat heeft negatieve gevolgen voor kansengelijkheid en bevordert de segregatie. Zo ontstaan steeds meer ‘bubbels van gelijkgestemden’ (zoals de inspectie het noemt). Al vele jaren lang is de (internationale) kritiek op het Nederlandse onderwijssysteem dat de relatief vroege selectie voor stromen in het voortgezet onderwijs in het nadeel is van risicoleerlingen en laatbloeiers.

Een manier om daar iets aan te doen is het vormen van brugklassen die breder zijn samengesteld (bijvoorbeeld uit zeker twee typen voortgezet onderwijs) en die langer duren (bijvoorbeeld twee of drie jaar). Afgaande op het aantal aanvragen voor de subsidie van het ministerie voor brede brugklassen is daar veel belangstelling voor: in de eerste ronde waren er in november 2021 meer dan 500 aanvragen (terwijl er bijna 650 scholen voor voortgezet onderwijs zijn, met ca 1400 vestigingen).  

Een andere manier om iets aan de vroege selectie te doen zijn initiatieven voor 10-14 jarigen. Daarbij werken primair en voortgezet onderwijs nauw samen om de overgang te versoepelen. Op zeker twaalf plaatsen in Nederland maakt men gebruik van de ruimte die voor deze initiatieven is geschapen. 

Deze brochure heeft als doel om te wijzen op mogelijkheden om het keuzemoment uit te stellen en te verbeteren, met het oog op de ontplooiing van de leerling en daarmee op het vergroten van kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie. Hoe zien een brede brugklas en initiatieven voor 10-14 jarigen eruit en welke aandachtspunten zijn er voor scholen die daarmee (verder) aan de slag willen?

We geven hier de stand weer van de kennis uit onderzoek en de ervaringen uit verschillende gemeenten.  We hopen dat scholen, schoolbesturen en gemeenten met deze informatie geïnspireerd aan de slag gaan.

https://www.gemengdescholen.nl/kennisbank/van-kenniscentrum/brede-brugklas/

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.