Skip to main content

Beleidsbrief voortgang uitvoering beleidsagenda verschenen

In december 2020 verscheen de Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs. Op 3 april 2023 stuurde de minister een brief naar de Kamer waarin de voortgang van de uitvoering van die agenda wordt beschreven. Het belang van gemengde scholen voor leerlingen en de samenleving wordt daarin opnieuw onderstreept. Ook wordt aangegeven dat de factoren die segregatie versterken kunnen worden aangepakt. Maatregelen om segregatie tegen te gaan dragen bij aan de doelen in het regeerakkoord op het gebied van het vergroten van kansengelijkheid en het versterken van burgerschapsonderwijs, aldus de brief.

De belangrijkste actie van de minister in de afgelopen jaren is het uitzetten van een groot onderzoek. Het eerste deel van dat onderzoek is nu afgerond en het rapport daarvan is beschikbaar. In het rapport staat een landelijke segregatiemonitor, die laat zien dat er tussen 2017/2018 en 2021/2022 alleen kleine veranderingen zijn ontstaan in onderwijssegregatie naar inkomen, opleiding, migratieachtergrond en de kans op ontmoetingen met leerlingen die andere achtergronden hebben. Dat is niet verwonderlijk als je kijkt naar de bescheiden inzet die de minister biedt om segregatie te voorkomen en tegen te gaan, hoe belangrijk bijvoorbeeld het stimuleren van brede brugklassen op zichzelf ook is.

Het rapport bevat ook een literatuurverkenning naar effectieve beleidsmaatregelen, die bevestigt dat je een combinatie van maatregelen moet inzetten die de oorzaken van segregatie aanpakken (aannamebeleid van scholen en keuzegedrag van ouders tegen de achtergrond van woonsegregatie).

De minister vindt het absolute niveau van segregatie nog steeds te hoog en hij heeft een literatuurverkenning ontvangen waarin staat wat je het beste kunt doen, maar toch staan er in de beleidsbrief geen voornemens om die aanbevelingen op te pakken.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.