Aanbod voor ouders

Wat betekent onderwijssegregatie voor jou als ouder?

Vrijwel iedereen is het erover eens: segregatie in het onderwijs is onwenselijk (lees hier waarom). Om kinderen voor te bereiden op de diverse Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt, moeten ze ook op school in aanraking komen met kinderen van verschillende achtergronden – zo is de gedachte. Toch zien ouders een gemengde school nog niet altijd als het beste voor hun kind. Dat is een gemiste kans, want ook op een gemengde school kan een kind zich volledig ontplooien en kunnen zowel ouder als kind zich thuis voelen. Zoals bij alle scholen staat ook op gemengde scholen onderwijskwaliteit centraal.

Waar liggen de kansen?

Het keuzegedrag van ouders is één van de oorzaken van onderwijssegregatie. Als ouder heb je via je schoolkeuze dus ook een invloed op de bestrijding van onderwijssegregatie. Door wetenschappelijk onderzoek en succesverhalen uit de praktijk weten we dat gemengde scholen niet per definitie slechter zijn dan homogene scholen (zoals soms wordt gedacht) en zelfs een meerwaarde kunnen bieden op, bijvoorbeeld, het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschapsonderwijs.

Dit stelt ouders gerust. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouders de voorkeur geven aan een gemengde school. Dit groeiende draagvlak voor gemengde scholen biedt kansen voor de bestrijding van onderwijssegregatie via een bewuste schoolkeuze door ouders – door jou dus!

Hoe kan het Kenniscentrum je helpen?

Het Kenniscentrum wil ouders ondersteunen bij het maken van een goed geïnformeerde schoolkeuze. Dit doen we op verschillende manieren:

1

We leggen uit waarom onderwijssegregatie een probleem is, zodat je het belang van gemengde scholen begrijpt en kunt uitleggen aan anderen.

2

We inspireren door oplossingen voor onderwijssegregatie aan te dragen en te wijzen op best practices, zoals succesvolle ouderinitiatieven.

3

We bieden praktische ondersteuning bij het kiezen van een school, bij het organiseren van een ouderinitiatief of bij een andere door ouders gedragen aanpak van onderwijssegregatie.

4

Indien nodig brengen we je in contact met partners binnen jouw gemeente.

Aan de slag

Wat kan ik als ouder bijdragen aan de aanpak van onderwijssegregatie?

1. Nadenken over schoolkeuze

Denk goed na over de school die je kiest voor je kind(eren). Want de schoolkeuze van ouders is een van de oorzaken van onderwijssegregatie.

Welke school past er bij je kind en bij jouw visie op een goede en al of niet gemengde school? Heb je een voorkeur voor een ‘bubbel van gelijkgestemden’ of voor meer diversiteit? Laat je antwoorden op die vragen meewegen bij de selectie van scholen die je gaat bezoeken.

FAQ Een passende school kiezen.

2. Een ouderinitiatief overwegen

Overweeg een ouderinitiatief om segregatie te doorbreken door je met een groepje ouders aan te melden op een goede school. In de praktijk zien we vooral dat een groepje hoger opgeleide ouders samen hun kinderen aanmeldt op een goede school met overwegend kinderen van lager opgeleide ouders. Daar komt veel bij kijken, maar we weten inmiddels ook veel over succesfactoren.

Brochure Ouderinitiatieven.

Ouderinitiatief Croostwijk in Rotterdam.