Laatste nieuws

18 juni 2021 in Nieuws

SER-advies: Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen

Onderwijs van hoge kwaliteit is – juist nu we de coronacrisis achter ons laten - nodig om alle kinderen gelijke kansen te geven om te leren en zich te ontwikkelen.…
Read More
13 juni 2021 in Nieuws

Gemeente Utrecht houdt raadsinformatieavond over aannamebeleid op basisscholen

Naar aanleiding van het onderzoek naar het aannamebeleid van basisscholen in Utrecht, van het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen, heeft de gemeenteraad een raadsinformatieavond gehouden. Daarbij waren onder meer de onderzoekers,…
Read More
15 april 2021 in Nieuws

Advies Onderwijsraad: Later selecteren, beter differentiëren

De Onderwijsraad adviseert in haar laatste rapport om het moment van selectie naar schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit te stellen tot na een brede brugklasperiode. Lees hier het rapport.
Read More
4 februari 2021 in Nieuws

SCP-rapport: Samen of gescheiden naar school

Uit het laatste rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat “door een optelsom aan individuele keuzes van schoolbesturen en ouders een gesegregeerd onderwijsaanbod is ontstaan waardoor leerlingen met uiteenlopende…
Read More
15 januari 2021 in Nieuws

Utrecht wil einde maken aan veel te vroege inschrijving voor basisschool door middel van centrale inschrijving

Naar aanleiding van de uitkomsten van ons onderzoek, in 2020 naar het aannamebeleid op basisscholen in Utrecht, komt er een centraal inschrijfsysteem voor alle basisscholen in Utrecht waar ouders kinderen…
Read More
7 september 2020 in Nieuws

Amsterdam trekt subsidie in voor scholen met hoge ouderbijdrage

Basisscholen die van ouders een vrijwillige bijdrage vragen die hoger is dan 225 euro, krijgen geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. Wethouder Moorman hoopt zo de sterke segregatie en…
Read More
14 juli 2020 in Nieuws

Scholen in Utrecht moeten stoppen met basisschoolinschrijvingen van kinderen onder de drie

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor het aanmeldbeleid van de Utrechtse basisscholen. Wethouder Onderwijs Anke Klein roept met klem alle schoolbesturen op om de wachtlijsten na vooraanmelding…
Read More
12 juni 2020 in Nieuws

Nieuwe publicatie: Aanmeldprocedure basisscholen in Sociale Vraagstukken

Nieuw artikel van Het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen gepubliceerd in Sociale Vraagstukken. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben onevenredig veel kans op goed basisonderwijs. De coronacrisis maakt dat extra duidelijk. Afschaffing…
Read More
11 juni 2020 in Nieuws

Veel opschudding over conclusies uit onderzoek van naar aannamebeleid op basisscholen in Utrecht

De conclusie uit het onderzoek van het Kenniscentrum Gemengde scholen dat veel basisscholen in de gemeente Utrecht de wet overtreden bij het aanmeld beleid dat zij hanteren heeft veel opschudding…
Read More
8 juni 2020 in Nieuws

Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs

Voor de gemeente Utrecht hebben wij onderzocht hoe het beleid en de praktijk van aanmelden en toelaten op basisscholen in Utrecht er uit ziet. Hierbij hebben we gekeken of er…
Read More
1 maart 2020 in Nieuws

Nieuwe publicatie over toelatingsbeleid en kansengelijkheid in De Nieuwe Meso

Kansenongelijkheid en sociaaleconomische en -culturele segregatie hebben gevolgen voor zowel individuen als voor de hele samenleving. Talenten van kinderen en jongeren komen niet volledig tot bloei en sociale cohesie vermindert:…
Read More