Laatste nieuws

1 december 2021 in Artikel, Nieuws

Nieuwe brochure over mogelijkheden voor ontmoetingen

Segregatie in het onderwijs neemt toe en leerlingen leven steeds vaker in ‘bubbels van gelijkgestemden’. Sommige scholen proberen die bubbels af en toe te doorbreken door het organiseren van ontmoetingen,…
Read More
29 november 2021 in Artikel, Nieuws

Monitor segregatie in primair en voortgezet onderwijs Amsterdam is verschenen

De gemeente Amsterdam wil dat leerlingen met al hun diverse achtergronden samen naar school gaan en elkaar ontmoeten. Daarbij is het van belang om de mate van segregatie in kaart…
Read More
26 november 2021 in Artikel, Nieuws

Nieuwe brochure over aannamebeleid

Kansenongelijkheid en segregatie in het onderwijs nemen de laatste jaren toe in Nederland, zo laat onderzoek van de onderwijsinspectie zien. De inspectie is daar bezorgd over, onder meer omdat daardoor…
Read More
25 november 2021 in Artikel, Nieuws

Inspelen op een gemengde leerling-populatie

Het meer gemengd maken van scholen is een eerste stap in een langer proces. Dat proces is erop gericht om leerlingen met verschillende achtergronden samen te laten leren en spelen.…
Read More
23 november 2021 in Artikel, Nieuws

Brochure brede brugklas verschenen

Het Nederlands onderwijssysteem is na het basisonderwijs zoals bekend zeer gelaagd en selectief. Dat heeft negatieve gevolgen voor kansengelijkheid en bevordert de segregatie. Zo ontstaan steeds meer ‘bubbels van gelijkgestemden’…
Read More
22 november 2021 in Artikel, Nieuws

Nieuwe handreikingen over ouderinitiatieven

Wanneer je iets wilt doen tegen onderwijssegregatie op één school, dan is een ouderinitiatief te overwegen. Daarbij zie je meestal dat een groepje hoger opgeleide ouders in een gemengde buurt…
Read More
15 november 2021 in Artikel, Nieuws

Centraal aanmeldbeleid in Nijmegen wordt voortgezet

Schoolbesturen en gemeente voeren in Nijmegen sinds 2008 een centraal aanmeldbeleid, als onderdeel van beleid dat mede is gericht op meer gemengde scholen en gelijkwaardige kansen. Deze zomer is het…
Read More
15 november 2021 in Artikel, Nieuws

Overzicht van mogelijke maatregelen voor gelijke toegang tot scholen

Wanneer er voor een school meer belangstelling is dan er plaatsen zijn, wat kun je dan doen om gelijke toegang te organiseren? Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dat voor het…
Read More
13 juni 2021 in Artikel, Nieuws

Gemeente Utrecht houdt raadsinformatieavond over aannamebeleid op basisscholen

Naar aanleiding van het onderzoek naar het aannamebeleid van basisscholen in Utrecht, van het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen, heeft de gemeenteraad een raadsinformatieavond gehouden. Daarbij waren onder meer de onderzoekers,…
Read More
15 april 2021 in Documenten van andere organisaties, Nieuws

Advies Onderwijsraad: Later selecteren, beter differentiëren

De Onderwijsraad adviseert in haar laatste rapport om het moment van selectie naar schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit te stellen tot na een brede brugklasperiode. Lees hier het rapport.
Read More
15 januari 2021 in Artikel, Nieuws

Utrecht wil einde maken aan veel te vroege inschrijving voor basisschool door middel van centrale inschrijving

Naar aanleiding van de uitkomsten van ons onderzoek, in 2020 naar het aannamebeleid op basisscholen in Utrecht, komt er een centraal inschrijfsysteem voor alle basisscholen in Utrecht waar ouders kinderen…
Read More
7 september 2020 in Artikel, Nieuws

Amsterdam trekt subsidie in voor scholen met hoge ouderbijdrage

Basisscholen die van ouders een vrijwillige bijdrage vragen die hoger is dan 225 euro, krijgen geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. Wethouder Moorman hoopt zo de sterke segregatie en…
Read More
14 juli 2020 in Artikel, Nieuws

Scholen in Utrecht moeten stoppen met basisschoolinschrijvingen van kinderen onder de drie

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor het aanmeldbeleid van de Utrechtse basisscholen. Wethouder Onderwijs Anke Klein roept met klem alle schoolbesturen op om de wachtlijsten na vooraanmelding…
Read More
12 juni 2020 in Artikel, Nieuws

Nieuwe publicatie: Aanmeldprocedure basisscholen in Sociale Vraagstukken

Nieuw artikel van Het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen gepubliceerd in Sociale Vraagstukken. Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben onevenredig veel kans op goed basisonderwijs. De coronacrisis maakt dat extra duidelijk. Afschaffing…
Read More
11 juni 2020 in Artikel, Nieuws

Veel opschudding over conclusies uit onderzoek van naar aannamebeleid op basisscholen in Utrecht

De conclusie uit het onderzoek van het Kenniscentrum Gemengde scholen dat veel basisscholen in de gemeente Utrecht de wet overtreden bij het aanmeld beleid dat zij hanteren heeft veel opschudding…
Read More
8 juni 2020 in Artikel, Nieuws

Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs

Voor de gemeente Utrecht hebben wij onderzocht hoe het beleid en de praktijk van aanmelden en toelaten op basisscholen in Utrecht er uit ziet. Hierbij hebben we gekeken of er…
Read More
1 maart 2020 in Artikel, Nieuws

Nieuwe publicatie over toelatingsbeleid en kansengelijkheid in De Nieuwe Meso

Kansenongelijkheid en sociaaleconomische en -culturele segregatie hebben gevolgen voor zowel individuen als voor de hele samenleving. Talenten van kinderen en jongeren komen niet volledig tot bloei en sociale cohesie vermindert:…
Read More