Skip to main content

Overzicht Maatregelen tegen onderwijssegregatie

Een overzicht en korte omschrijving van de verschillende (beleids)maatregelen ter bestrijding van segregatie in het onderwijs anno 2021 (niet-uitputtend).

 

Achterstandsbeleid
Dit is een verzamelterm voor alle zorg- en ondersteuningsvoorzieningen van kwetsbare leerlingen en scholen.

Brede brugklas
Een meerjarige brugklas met (idealiter) meer dan twee onderwijsniveaus. Brede brugklassen stellen de selectie naar onderwijsniveau uit.

Centraal aanmeldbeleid
Een centraal aanmeldbeleid is een set van afspraken tussen schoolbesturen en gemeenten met als doel de inschrijving en toelating van leerlingen op scholen te centraliseren en te reguleren aan de hand van bepaalde criteria.

Doorstroombeleid
Al het beleid dat de doorstroom naar een ander (hoger) onderwijsniveau mogelijk maakt. Hieronder valt een wettelijke bescherming op het recht om door te stromen naar een hoger niveau en de voorbereiding daarop, zoals (brede) doorstroomklassen of kansklassen. 

Dubbelschooladvies
Een schooladvies bestaande uit twee onderwijsniveaus, zoals havo/vwo of vmbo-tl/havo. Een middelbare school moet de leerling kunnen plaatsen op het hoogste onderwijsniveau.

Niveau-overstijgende lessen
Dit zijn lessen die leerlingen van alle onderwijsniveaus samen volgen.

Onderwijshuisvestingsbeleid
De gemeente heeft, in samenwerking met schoolbesturen, invloed op de plaatsing van VO-leerlingen door het al dan niet bemoedigen van meerdere schoolniveaus in één gebouw, en het bouwen of renoveren van scholen op strategisch locaties in de gemeente.

Ouderinitiatief
Een ouderinitiatief is een samenwerking van ouders die zich actief inzet om ouders te stimuleren om hun kinderen aan te melden bij een school, met als doel de leerlingenpopulatie op die school meer gemengd te maken.

Scholentocht
Scholentochten worden georganiseerd in gemengde wijken waar de scholen geen afspiegeling van de bevolking vormen. Ouders bezoeken zo ook de scholen die ze anders niet zouden hebben bezocht.

Voorlichting
Een verzamelterm voor alle soorten informatievoorziening met als doel een gelijk speelveld te creëren. Denk bijvoorbeeld aan de Schoolwijzer van de gemeente Amsterdam, die informatie over alle Amsterdamse basis- en middelbare scholen verzamelt op één site. 

Woonsegregatiebeleid
Om onderwijssegregatie tegen te gaan, kan ook één van de oorzaken – woonsegregatie – direct worden aangepakt. Zo hanteert de gemeente Amsterdam een 40-40-20-regel voor nieuwbouwijken: 40% sociale huur, 40% middelhuur en 20% dure huur en koop.

Ook de oplevering van de nieuwe woningen heeft een effect op onderwijssegregatie. Worden de sociale huurwoningen namelijk eerder opgeleverd dan de andere huizen, dan stroomt de basisschool vol met kinderen uit de lagere sociaaleconomische klassen en is er geen plek meer voor de kinderen die in de duurdere woningen komen te wonen. Goede communicatie en samenwerking kan zulke onbedoelde gevolgen voorkomen.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.