Aanbod voor gemeenten

Wat betekent onderwijssegregatie voor jouw gemeente?

Vrijwel iedereen is het erover eens: segregatie in het onderwijs is onwenselijk (lees hier waarom). Als gemeente speelt je een belangrijke rol in het agenderen en aanjagen van een structurele aanpak van onderwijssegregatie. Zo wordt de gemeente geacht om in samenwerking met schoolbesturen invulling te geven aan de wettelijke verplichting om afspraken over onderwijssegregatie te maken in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Waar liggen de kansen?

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouders de voorkeur geven aan een gemengde school (Ouders en Onderwijs, 2021). Daarnaast neemt de druk vanuit de rijksoverheid om werk te maken van het bestrijden van kansenongelijkheid en onderwijssegregatie toe – een ambitie die veel scholen overigens delen. Ook toetst de Inspectie op de inspanningen van gemeenten en schoolbesturen om in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) invulling te geven aan de wettelijke verplichting om afspraken te maken over onderwijssegregatie.

Gelukkig zijn er ook voldoende kansen. De gemeente is bij uitstek geschikt om bovenstaande partijen met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld in de Lokale Educatieve Agenda. Bovendien heeft de gemeente enkele instrumenten tegen onderwijssegregatie die zij zelfstandig kan inzetten, zoals het onderwijshuisvestingsbeleid. Het Kenniscentrum heeft enkele hulpstukken ontworpen die je ondersteunen bij het inzetten van deze instrumenten binnen je gemeente.

Voor meer informatie over de rol van jouw gemeente in samenwerking met schoolbesturen en andere partners, verwijzen we je naar het uitklapmenu hieronder, naar de beleidsagenda tegen onderwijssegregatie en de site van de Gelijke Kansen Alliantie, of neem contact met ons op voor advies op maat.

Hoe kan het Kenniscentrum je helpen?

Het Aanbod voor Gemeenten van het Kenniscentrum ondersteunt jouw school of schoolbestuur op verschillende manieren:

1

We leggen uit waarom onderwijssegregatie een probleem is, zodat deze informatie je kan helpen bij het creëren van draagvlak voor segregatiebestrijding bij scholen en schoolbesturen.

2

We inspireren door oplossingsrichtingen aan te dragen en te wijzen op succesvolle praktijken uit andere gemeenten.

3

We bieden praktische ondersteuning bij het formuleren van een ambitie over een aanpak tegen onderwijssegregatie en/of het opstellen van een beleidsagenda(punt).

4

Indien nodig brengen we jouw gemeente in contact met de juiste externe partners.